Hovrätten har inte alltid rätt

Det är intressant att följa vissa rättegångar och se vad utkomsten blir. Ibland är det ganska självklart redan från början, medan man blir helt överraskad vid andra tillfällen. Det som är bra i ett demokratiskt land är att det finns vissa medborgerliga rättigheter. Om hovrätten inte ger det utslag som man hade hoppats på och är övertygad om att det skulle vara så kan man gå vidare.

Judge using gavel in court, close-up

Faktum är att ett antal fall förs vidare till högsta domstolen varje år. Ibland så håller de med hovrätten och slår fast att beslutet ska gälla. Men ibland så är det hovrätten som får bakläxa och måste göra om sina förhandlingar och beslut. Ofta sker detta om man inte respekterat protokollet och gjort alla de bakgrundskontroller eller skeden som krävs. Om en klient inte haft möjlighet att helt och fullt lägga fram sin sak hur kan man då vara säker på att det slutliga beslutet är rättvist och korrekt?

Domstolar och fastighetsrätt

Inom fastighetsrätt finns det många vinklar och vrår som inte alltid är så lätta att ha full förståelse av. Samtidigt så handlar det ju om så pass stora summor pengar att de flesta inte vill lämna det hela åt slumpen. Istället ser man till att anlita de allra bästa juristerna som finns inom branschen, och lägger allt i deras händer. Detta gäller ju även vid vanliga transaktioner och avtal, det behöver inte ha gått så långt som till domstol för att man ska ha behov av hjälp. Man kan läsa mer på BAS Advokatbyrå.

Eftersom fastighetsrätt är så pass komplicerat är det vanligt att vara knuten till en advokatbyrå som har specialiserat sig på just detta. Egentligen är detta viktigt också vid privata, minder överenskommelser, det är inte bara stora företag som behöver juridisk hjälp för att allt ska fungera ordentligt. Vill man ha råd och hjälp inom fastighetsrätt finns en advokatbyrå som gärna hjälper till. Det är ingen som har varken lust eller råd att förlora pengar, och det kan lätt uppstå tvister vid transaktioner som inkluderar fastigheter.

Hovrätten och andra domstolar har ibland händerna fullt upp med fall som skulle kunna ha undvikits med bra advokater vid ett tidigt skede. Istället för att hoppas på det bästa ska man se till att allt är täckt och att ingenting kan ske. Det är billigare att låta advokaterna sköta affärerna istället för att det ska gå så långt som till hovrätten. Ibland går det naturligtvis inte att undvika, vissa tvister kan bara lösas i domstolen, men det är ofta ett dyrt sätt att komma överens på.

Lösa tvister på bästa sätt

Det är klart att ibland kan det uppstå situationer där det inte är helt klart hur lagen ska följas. En del områden är lite gråare än andra, eller så kan man tyda det hela på mer än ett sätt. Ofta är det under dessa omständigheter som man tar det hela ett steg uppåt på beslutsstegen och kontaktar hovrätten.

När ett ärende kommer upp i domstolen är det viktigt att presentera alla fakta, men det är också upp till de styrande att ta allt i beaktande. I den här artikeln skriver Dagens Juridik om hur hovrätten läxas upp kring mål om fastighetsrätt. Eftersom de gjort ett misstag så skickar högsta domstolen allt tillbaka till dem och de måste än en gång granska situationen. Så det gäller att inte ge upp om man tror att man har rätt, eller rättare sagt om ens advokater anser detta. För på denna nivå är det få lekmän som riktigt följer med, eller som vet vilket det nästa steget bör vara. Alla har sitt eget område av expertis och de advokater som studerat fastighetsrätt kan sin sak. Helt klart ska man välja en firma som har stor erfarenhet och gott rykte, och sedan låta dem göra sitt jobb.

Vanligtvis så kontaktar man en advokat långt innan det kommit ända fram till ett avtal. Vanligtvis så deltar de i förhandlingar och vet också vilka frågor som bör ställas. Om det blir en tvist och man går till domstol så är det helt självklart att de ska ta hand om situationen. Det är väl värt varje krona som det kostar att ha en kompetent advokat, eller kanske två, på sin sida.

På ett antal advokatbyråer så involverar man nämligen mer än en person per klient. Vissa advokater, eller de som studerar för att bli det, kan göra en stor del av arbetet. Men sedan krävs det en expert för att kunna tyda all information och ställa samman ett fall eller avtal. Ju större och mer komplicerade avtal eller situationer, desto mer kunnig måste ju också advokaten vara. Därför kan det vara bra med en samling av jurister, som tillsammans blir en enorm kunskapsbank. Ett team som ser till att man får rätt inte bara i hovrätten men på alla nivåer.

Sigge