Konkreta tips hur du rekryterar rätt personal 

80-6-1-konkreta-tips-rekrytera-personal

Det är viktigt med rätt person till jobbet. Och det är även bäst om du trivs med ditt jobb själv. När en person med den rätta kompetensen landar på ett jobb där det finns möjlighet till att utvecklas och trivas så kommer hela avdelningen att fungera bättre. Detta visar att anställningsprocessen är viktig och att du inte ska ta första bästa kandidat.

Vissa personer söker aktivt ett nytt jobb själva. Andra kan du hitta genom sociala medier och andra kanaler där personer inom en bransch eller område träffas. När du annonserar ut ett jobb kan du få hundratals ansökningar att sålla igenom. Därför är det uppenbart att själva sättet att hitta rätt person till posten är av stor vikt.

Rekryteringsprocesser som är effektiva

Genom att använda de rätta verktygen så kan du dra ner på den tid det tar att hitta ny personal. Du kan hoppa över vissa led och slipper sitta och intervjua folk som inte alls har med anställningen att göra. Naturligtvis är det inte alltid så jobbigt med en rekrytering, men det är alltid bättre att kunna dra ner på de resurser du lägger ner på processen. Så här går rekryteringsprocessen till med eRek från Recruto.

Det finns olika metoder för rekrytering och alla poster är inte heller de samma. Men att hitta fram till den rätta personen är alltid viktigt. En som kommer att ge något till arbetsplatsen och bidra till att verksamheten går framåt. Till och med de som jobbar med mindre kvalificerade arbeten kan göra en skillnad. För om markarbetet fungerar som det ska så flyter allt annat på mycket lättare. På lite högre utbildningsnivå kanske det märks ännu mer, men alla har sin plats att fylla.

Tillfälliga anställningar som gör nytta

Ibland så har du inte behov av en fast anställd. Det räcker med någon som kan täcka tills den ordinarie kommer tillbaka. Eller så har företaget ett tillfälligt uppsving, kanske i samband med en viss årstid eller händelse. Under arbetstoppar av olika slag kan det vara bäst med tillfälliga anställningar. Du som är företagare kan klicka här för att läsa om anställning vid behov.

80-6-2-rekryteringsprocess-verktyg-for-rekrytering

Det är ungefär det samma här, du vill ha folk som passar in på arbetsplatsen. Vissa trivs väldigt bra med att jobba med tillfälliga anställningar. De vill bara ha extra jobb eller varierande uppgifter. En del har andra jobb på sidan om, eller så kanske de är studenter. Eller så är det bara en arbetsform som passar dem. Oavsett anledningen så jobbar alla bättre när de har möjlighet att välja den form som de trivs med. Vilket ju är till fördel för arbetsgivaren som får en person som är villig att ge lite extra. Progressiva sätt att rekrytera är idag mycket populärt, något som Göteborgs-Posten skriver om.

Rekrytera i god tid

Vissa branscher har svårigheter med att hitta personal. Jobbet kanske är krävande eller så innebär det resor och tid borta från familjen. Här gäller det att vara ute i god tid och kanske rekrytera på en löpande basis. Hela tiden så letar man efter nya personer som kanske kan vara passande för jobbet. Det är viktigt att undvika problem med rekrytering. Om detta skriver Norra Västerbotten i denna artikel. Annars kan det bli allvarliga konsekvenser.

Vissa stora företag handplockar alla sina anställda. De har resurser för att läsa igenom och sålla bland alla de brev som kommer in varje dag. Mindre företag kanske inte har de samma möjligheterna utan istället måste förlita sig på hjälp utifrån. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att hitta rätt person till posten. De finns där ute, det gäller bara att hitta dem.

Därför vänder sig allt fler företag till de sociala medierna för att hitta personal. Eller tvärtom, jobbsökande ger sig också ut där för att finna fram till en bra anställning. Det är här som folk är aktiva, och det finns vissa medier som är inriktade på just arbetsmarknaden. I den här artikeln från Skaraborgs Allehanda kan man läsa om tips för att rekrytera rätt personal.

Vikten av god rekrytering

Det har visat sig att folk som trivs på arbetsplatsen jobbar bättre. Det är ganska naturligt att antal sjukskrivningar minskar och personalen är mer produktiv när arbetsmiljön är inbjudande. Ibland kan yttre saker, som snygga möbler, växter och bra utrustning vara avgörande. För andra är det arbetsuppgifterna och fördelningen av dessa som spelar en stor roll. Sedan finns det förmåner och löner som också bidrar till att man trivs.

Allt detta visar att det handlar om ett samarbete. En arbetsgivare kan göra mycket för att skapa trivsel och därmed produktivitet på arbetsplatsen. Men arbetstagarna måste också tycka att det är intressant och ge sitt bästa för att verksamheten ska gå framåt. Eftersom alla inte är likadana så gäller det att sålla och hitta fram till någon som har rätt inställning för just denna post. Eller som har de rätta kvalifikationerna och erfarenheten, vilket ju är absolut grundläggande.

80-6-3-tips-rekrytera-personal-effektivt

Rätt man till posten

Rekrytering är alltid viktig, och ju smidigare den kan gå desto bättre. Ibland kan det löna sig att hyra in från ett bemanningsföretag, eftersom de har en stor databank av intresserade. Här samlar de ihop intressen, kvalifikationer, önskemål och mycket annat som gör det enklare att finna fram till varandra. När alla parter får vad de vill ha så blir det mer troligt att samarbetet kan fungera.

Allt fler landsting vänder sig till bemanningsföretag för att ha tillräckligt med sjuksköterskor. Det har blivit ett populärt sätt för rekrytering bland annat för att man tjänar bättre så här. För många är det också ett sätt att prova på lite olika inriktningar, innan de väljer sig för en specialisering. Genom att personligen få uppleva livet på en viss avdelning så kan du bättre se om du är lämpad för den eller inte.

Rekrytering som fungerar

Det kostar pengar att rekrytera eller inte ha någon på plats som kan utföra jobbet. Men det kan också bli ganska dyrt med fel person till jobbet. Det skapar disharmoni och problem, eller i alla fall så flyter inte allt på som det skulle kunna göra. För att spara resurser och tid gäller det därför att förfina rekryteringsprocessen. Att lära sig hur man hanterar situationen och vad som krävs för att komma fram till rätt man. Helst ska den inte heller kosta så mycket pengar eller tid, två resurser som alla har begränsad tillgång till.

Det är därför hela tiden en balansgång mellan hur mycket du kan lägga ut på rekrytering, i olika sorters resurser, samt vem du behöver till posten. För det mesta så lönar det sig att inte ge upp tills du hittar fram till den rätta personen. Att läsa igenom cv och intervjua flera kandidater. Men samtidigt ska du se till att utnyttja alla de verktyg som finns till förfogande. Dessa kan förkorta processen vilket innebär att du sparar både tid och pengar.

Rätt man till posten kan göra stor skillnad. Ingen man på posten kan vara dyrt eller komplicera saker. Att vara utan jobb eller sitta på en arbetsplats där du inte trivs är slitsamt. Därför försöker man föra samman de två-  ett intressant jobb för den anställde och en väl fungerande arbetsplats.

 

 

 

Sigge