Dessa är fyra vanliga missförstånd om att arbeta agilt

Det finns olika sätt att utföra en uppgift eller ett projekt. En arbetsplats måste välja vilken sorts dynamik som fungerar bäst för dem. Ibland är det inte så lätt att tillämpa det som bör göras. Detta kan leda till stora kostnader. Dels för själva arbetet, om det tar allt för lång tid. Men i längden så blir det också dyrt om du inte kan leverera i tid till dina kunder. Därför är det viktigt att ha ett klart grepp om vad det innebär att jobba agilt.

I princip så innebär agilt arbete ett rörligt sätt att jobba. Du har inte fasta gränser och riktlinjer, utan ett team har ganska mycket frihet. De anpassar sig vartefter olika situationer uppstår och baserar sitt arbete på uppföljning av det som redan gjorts. För många är detta ett härligt sätt att arbeta på. Det ger dem chansen att utvecklas och utnyttja sina talanger. Men en del företag har upplevt att kostnaderna drar i väg när allting inte är bestämt i förväg. Ibland kan det bero på att de missförstått vissa aspekter med att arbeta agilt.

Räcker det med erfarenhet?

Ganska naturligt så anser många företagare att deras anställda är en av de största tillgångarna de har. Det läggs ner stora summor pengar på rekrytering, för att få rätt person till firman. Ibland kan det faktum att någon jobbat agilt tidigare vara grunden för att de väljs ut. Väl på plats finns det dock en del saker som måste göras för att du ska kunna ha nytta av all denna erfarenhet och kunskap. Varför jobba agilt? är en fråga som många företagare ställer sig.

Det krävs en plan för att kunna jobba rörligt. Ett ramverk som används, men som samtidigt ger utrymme för flexibilitet. Oavsett hur duktig en medarbetare är på att jobba agilt måste de få instruktioner och veta vad som förväntas av dem. De rätta metoderna och redskapen måste tillhandahållas så att de kan nå sin fulla potential. Konsultbolag1 förklarar vad en testare gör.

809-2

Planera din budget

Något annat som en del inte tänker på i samband med agilt arbetssätt är budgeten. Du kan inte planera din budget precis som vanligt, när du byter arbetsmetod. Det är ofta då som det blir hål i den, och kostnaderna drar iväg. Om du vill ha en helt vanlig budget kan det vara bäst att jobba traditionellt. Att jobba agilt bör ses mer som en investering än ett vanligt projekt.

Ta dig gärna tid att undersöka hur du på bästa sätt kan planera din budget. Lär dig av andras misstag och undvik därmed högre kostnader. Det är ett helt annorlunda sätt att arbeta på och måste därför hanteras på ett annat sätt. Computer Sweden tipsar här om vad du ska tänka på för ett agilt arbetssätt.

Vem ska fatta besluten?

På en traditionell arbetsplats så bestämmer chefen var skåpet ska stå. De anställda får sina instruktioner och sätter sedan igång. När du jobbar agilt kan detta leda till problem. Hela poängen är att det ska vara rörligt och flexibelt. Då måste du lyssna på de lägre leden och ta hänsyn till deras åsikter. Egentligen är det ganska naturligt eftersom du förväntar dig att de ska kunna ta initiativ och komma upp med lösningar.

Moderna chefer måste lära sig delegera. Det handlar om att lita på de anställda, och ge dem en viss grad av självstyre. När det fungerar som det ska kommer alla team att ge feedback som sedan samlas till en plan. Varje nivå måste vara involverad i processen, hela tiden inom ramarna för det som ska göras.

TechWorld ger dig här fyra vanliga missförstånd om agilt arbete. Förutom de som redan tagits upp här så nämner de också en allt för snabb övergång. Det låter så bra med agila arbetsmetoder och alla andra har lyckats så bra med det. Men för att du ska få ut så mycket som möjligt av detta sätt att jobba så kan du inte förbli i det gamla sättet att tänka.

Se framtiden an genom att arbeta agilt

Det är inte alla som väljer att jobba agilt. Men bra många har insett att nya metoder måste till för att kunna klara av den ökade konkurrensen. Samtidigt så lönar det sig i många tillfällen. I det långa loppet så kostar det mindre, och du får mer uträttat. Genom att ge dina medarbetare mer frihet så ökar ofta arbetsglädjen. De har en chans att gå framåt och växa till sig. Alla trivs bättre när deras insatser uppskattas.

För att lyckas med agilt arbete måste du förändra ditt sätt att tänka. Det är en djupgående förändring som måste ske från topp till botten i ditt företag. Börja med att informera dig själv och ett antal chefer. Ta kurser och utbildningar, för att sedan gå vidare därifrån.

 

Profilbild

Sigge