Hur elektronisk tidrapportering stoppar svartjobb

1517-1

Det är ganska vanligt med svartjobb i Sverige, speciellt inom vissa yrkesgrupper. Men ändå så är det ingenting jämfört med en del andra europeiska länder. Där är hela ekonomin uppbyggd runt det faktum att många inte betalar skatt. För att hindra en liknande situation här hemma har man gjort flera lagar som reglerar arbetslivet. Bland annat så har tidrapportering och allt vad det innebär minskat möjligheterna till att jobba svart. 

Nu är det ju inte bara svartjobbarna som man vill stoppa. Det är även ett sätt att hålla ett öga på arbetsgivare som satt i system att inte betala alla de avgifter som påbjuds. Du kanske tycker det är allt för mycket kontroll och att storebror ska se precis allting. Men det är inte staten som har skapat den här situationen, de försöker bara stoppa den. Att sedan alla andra blir lidande av de olika reglerna är en annan fråga. 

Bra system för personalhantering

Nu finns det flera olika sätt för att följa vad lagen säger. Du kan göra det mer eller mindre svårt för dig själv. Hemligheten är att välja ett bra system. Gärna ett som är kombinerat med allt som har att göra med personalen. Schemaläggningen ska gärna kunna kopplas ihop med tidrapporteringen som sedan ska vidare till lönekontoret. Allt är sammanbundet och den ena saken påverkar den andra. Som med så många andra saker inom en verksamhet är det bra när du kan samla allt centralt. Se mer på https://www.timetjek.com/ hemsida.

Tidigare var det ganska mycket jobb med tidrapportering och alla andra saker. Men nu för tiden kan du sköta det mesta digitalt. Det finns ingen anledning att göra saker för hand när det går så mycket snabbare med de elektroniska hjälpmedlen. Mer effektiv arbetsinsats och färre fel är vad du kan förvänta dig. https://www.timetjek.com/elektronisk-personalliggare/.

1517-2

Ha kontroll över medarbetarna

Ordet kontroll har en något negativ ton, en del ser det som ett hot mot deras integritet och privatliv. Men när det kommer till arbetsplatser så är en viss kontroll på sin plats. Du ska inte behöva stå där och bevaka de anställda. Sätta upp kameror överallt och följa allt vad de gör varje dag. Men en viss översikt kan vara bra för alla. De flesta sköter sina jobb, men det finns alltid några rötägg som du helst vill sålla ut. För det är inte bra för verksamheten om de anställda inte gör vad de ska. 

En annan anledning till att kontrollen är viktig har att göra med lönerna. Genom att ha ett bra system där du kan hålla reda på när och hur mycket alla jobbar så kommer också lönehanteringen att bli mer korrekt. Du sparar pengar på att slippa fixa misstag, bara för att underlaget inte vara tillfredsställande. Det har också förekommit att miljontals kronor som betalts ut i felaktig lön har gått förlorad för att de anställda inte har skyldighet att betala tillbaka dem. Därför är det viktigt att systemen för tidrapportering fungerar. Läs mer i denna artikel från Sveriges Radio

Göra det svårare att slippa undan

Vissa yrkesgrupper är lite svårare att kontrollera än andra. För de som jobbar på fabrik är det i princip bara att stämpla in när de kommer och det samma när de går hem. Men för de som jobbar med vård av sjuka och gamla i hemmet är det lite annorlunda. Under ganska lång tid har detta varit ett problem som myndigheter och andra har jobbat med. För det är inte bara en fråga om att betala ut lön till någon som inte utför jobbet. Det är ännu värre eftersom det är oskyldiga som blir lidande om de inte är på plats när de ska. Aftonbladet rapporterar i en artikel att elektronisk tidrapportering gör det lättare att fånga fuskare. 

På sina håll har Hemtjänst satt upp små remsor på dörrkarmarna med en kod. När personalen kommer in måste de skanna koden, och likaså när de går ut. Detta hjälper ledningen att ha en viss kontroll. Tyvärr är det ju så att när någon är dålig så kanske de inte kan klaga eller säga ifrån. Då är det lätt att hoppa över dem. En del har satt det i system, men nu med de nya metoderna för tidrapportering har det blivit allt svårare att komma undan. 

1517-3

Vikten av tidrapportering

Med alla dessa goda anledningar till att satsa på tidrapportering så förstår man vikten av att ha ett gott system. Elektroniska hjälpmedel kan korta ner den tid du använder på administration ganska rejält. Förutom att du sparar tid så brukar det också vara mer effektivt, mindre fel och snabbare kopplingar. De nya moderna systemen är nämligen kombinerade med tidrapportering, schemaläggning och mycket annat som hänger ihop. Du kan klicka på en knapp och allting ställs samman i fina rapporter som du sedan kan använda för annat. Lönehanteringen blir enklare och mer korrekt. 

Elektronisk tidrapportering gör det också lättare att komma till rätta med medarbetare som fuskar. Framför allt de som satt i system att göra så lite som möjligt och undvika att bli upptäckta. Det har blivit allt svårare att justera dina rapporter i efterhand, vilket är ett plus i sammanhanget. Svartjobbare har också fått det svårare, med flera av dessa elektroniska system kopplade direkt till myndigheterna. Kanske inte hela tiden, men de kan när som helst göra en kontroll och se vad som händer med en gång. Det är sant att kontroll kan kännas tungt, men i det långa loppet så är det ett skydd för både företag, anställda och myndigheter. 

 

Sigge