En växande trend med rökfria hus

1882-1

Vi har sedan länge slutat med att röka inomhus. Det är nästan omöjligt att tänka sig att vi förr i tiden rökte överallt. Idag vill vi inte ens tillåta rökning i nära anslutning till våra bostäder. Flera hyresgäst- och bostadsrättsföreningar har därför tagit beslut om att helt förbjuda rökning i anslutning till bostäderna.

Din nuvarande bostad kan vara rökskadad utan att du vet om det. Lukten från cigaretterna har en tendens att kunna sätta sig i både väggar och golv. Det kan dessutom finnas andra hälsofarliga gifter i luften, exempelvis från mögel. Du kan kontakta professionella yrkesutövare inom isolering och ventilation om du vill kontrollera din bostad. Avfuktningsteknik är effektiva och pålitliga.

Vad menas med ett rökfritt hus?

1882-2

Majoriteten av alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar tillåter inte rökning inomhus i någon form. Detta är du förmodligen redan medveten om. Du kanske däremot inte är medveten om att det finns ett nytt förbud som ett växande antal bostäder har anslutit sig till.  

  • Rökare har tidigare kunnat röka på deras egna balkonger. Balkongen är en yta som omfattas av det nya förbudet. Det är inte heller tillåtet att röka från sitt fönster eller under fläkten.
  • Samtliga gemensamma ytor ska vara rökfria. Detta omfattar flera områden, exempelvis den gemensamma gården och utanför porten. 
  • Det finns stora fördelar med det här beslutet. För det första kommer den gemensamma boendekvaliteten att öka. Bostäderna och de gemensamma ytorna kommer att hålla längre och främja en god hälsa.
  • Förbudet upprätthålls genom ett kontrakt som måste skrivas på av samtliga hyresgäster eller bostadsägare. Det är sedan ägaren eller personen som står på kontraktet som måste se till att reglerna följs. Detta gäller även för eventuella gäster som vistas i bostaden. 
  • Idag röker endast 1 av 10 svenskar dagligen. Det är med andra ord en väldigt liten minoritet som ägnar sig åt den här dåliga vanan. Siffran över antalet rökare ökar däremot om vi även inkluderar de som feströker och dylikt.
  • Det är viktigt att poängtera att rökning historiskt sett har inneburit stora kostnader för bland annat hyresgästföreningar. När dessa hyresgästföreningar blir tvungna till att genomföra en renovering måste detta finansieras från någon ficka. En vanligt förekommande finansieringsmetod har varit att höja hyrorna. 

Det är inte acceptabelt att bo i en bostad med dålig luftkvalitet. Du bör ventilera hemmet för en sund inomhusmiljö. Du bör också kontrollera så att ingen del av bostaden utgör en fara ur ett hälsoperspektiv. Det kan exempelvis handla om fukt- eller rökskadade ytor.

Andra faktorer som påverkar luftkvaliteten

Läkare har svårt att jobba på grund av fuktiga lokaler enligt reportaget i SvT. Detta är ett av många exempel på hur luftkvaliteten spelar en viktig roll i vår hälsa. I det här specifika fallet kanske det mer handlar om patientsäkerhet och läkarnas förutsättningar att göra ett bra jobb.

Läkarna anser att luftkvaliteten är så pass dålig att den riskerar att minska deras arbetsprestation. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att fler patienter dör på operationsbordet. Det kommer i vilket fall leda till att en del läkare väljer att byta arbetsplats. 

I det här specifika fallet vill ledningen installera luftkonditionering i operationssalarna. Detta ska förbättra luftkvaliteten och erbjuda en bättre arbetsmiljö. Luftkonditionering är ibland något som vi bara förknippar med varmare klimat. Det är däremot inte bara temperaturen som en god ventilationsanordning kan reglera. Det handlar minst lika mycket om att skapa en god luftkvalitet. Det är viktigt att det känns enkelt att andas och att luftmiljön inte gör en trött.

Slutligen kan det vara värt att poängtera att vi med största sannolikhet kommer att få dras med mer värme i framtiden. Vårt klimat håller nämligen på att förändras, och forskarna estimerar att det kommer bli varmare i Sverige. Det finns med andra ord skäl till att se över ventilationsanordningen i ditt eget hem.

Framtida frågeställningar

1882-3

GP tar upp frågan om rökfria hus eller bättre ventilering. Man lyfter även ett perspektiv som inkluderar den svenska regeringen. En undersökning har nämligen visat att en majoritet av Sveriges hyresgäster ställer sig positiva till helt rökfria hem. Detta bör enligt vissa opinionsbildare kunna möjliggöra en lagstiftning som kräver att samtliga bostadshus ska vara rökfria.

Samtidigt kan man lyfta frågan om bättre ventilering, speciellt i allmännyttans bostäder. En god ventilation bör kunna lösa problemet med rök som kommer från en grannes balkong eller från den gemensamma innergården. Det handlar trots allt i de här fallen om rökning som sker utanför det egna boendet. 

Det går dock inte att negligera de stora farorna som rökning innebär, både för rökaren och den som ofrivilligt andas in rök. Det kan däremot tyckas vara lite överdrivet att människor inte ska få röka utanför sin egen port eller på den gemensamma gården. Det bör i dessa fall handla om en väldigt liten mängd rök som grannarna kommer i kontakt med.

Ett annat viktigt perspektiv, som vi lyfte tidigare, är de renoveringskostnader som eventuellt tillkommer för rökarens lägenhet. Rökning på balkongen kommer förmodligen i längden leda till att det även kommer in rök i lägenheten. Under en längre tidsperiod kommer röklukten förmodligen sätta sig i både väggar och golv. 

Hyresgästföreningarna har egentligen allt att vinna på att driva fram ett lagförslag. Den enda negativa faktorn skulle egentligen vara eventuella svårigheter att locka en del hyresgäster till ett rökfritt boende. Vi måste samtidigt komma ihåg att det finns en stor bostadsbrist i Sverige. Det är således inte särskilt svårt att locka hyresgäster till bostäder i de allra flesta kommunerna i landet.

 

Sammanfattande ord

 

Framtiden får utvisa hur den här frågan kommer att arta sig. Oddsen är nog däremot inte särskilt höga på att regeringen inom en snar framtid kommer ta fram ett konkret lagförslag. Detta förslag kommer förmodligen innebära ett slut på rökning i anslutning till bostäder ägda av allmännyttan.

Detta kommer förmodligen också påverka privata uthyrare genom hyreslagen. Hur detta kommer påverka bostadsrättsföreningar och dylikt är kanske inte lika självklart. Förmodligen kommer normen bli att samtliga hus bör vara rökfria. 

Vi är med stor sannolikhet på väg att gå i rätt riktning. Det finns egentligen ingen anledning till att uppmuntra rökning i någon form. Forskningen har visat oss de skrämmande farorna med rökning, både för den aktiva och passiva rökaren.  

 

Sigge