Uppsala satsar på jämlikhet

Jämlikhet finns högt upp på agendan hos många svenska kommuner. Utan en konkret handlingsplan är det svårt att åstadkomma en förändring. I Uppsala har man vidtagit flera konkreta åtgärder för att få ett mer rättvist samhälle. 

Kommunen har bland annat främjat småföretagare som kommer från andra länder. Du kan exempelvis ansöka om etableringsbidrag. Detta har skapat flera anställningstillfällen, speciellt inom livsmedelssektorn och hushållsnäratjänster. Vill du få hjälp med att få ett skinande rent hem? Ett bra val för den som vill ha rent är https://www.stadarna.se/har-finns-vi/stadarna-i-uppsala/

Olika åtgärder

En del åtgärder finns stipulerade i de jämställdhetsmål som regeringen har arbetat fram. Det finns däremot inget som stoppar en kommun från att fastställa egna mål. Uppsala har tagit fram flera mål som man konsekvent arbetar med.

  • Man har bland annat valt att arbeta aktivt med HBTQ-frågor. Kommunen vill öka förståelsen för den här utsatta gruppen. De arbetar dessutom aktivt för att det ska finnas nolltolerans mot diskriminering. 
  • Man har tagit fram fyra olika utbildningssteg som leder till en certifiering inom dessa frågor. Personer som går hela utbildningen får lära sig att arbeta aktivt med inkluderingen av HBTQ-personer. Inom vissa tjänster i den offentliga sektorn är den här certifieringen ett krav.
  • Uppsala Kommun arbetar också med inkludering av den romska folkgruppen. Romerna har under flera hundra år funnits i Sverige. På grund av rasism och diskriminering har de inte riktigt hittat sin plats i samhället.
  • Kommunen vill råda bot på det här problemet. Man arbetar bland annat aktivt med att öka förtroendet för myndigheterna. Romerna har som sagt blivit utsatta för mycket rasism genom åren. Detta har skapat en misstänksamhet och en brist på förtroende för myndigheterna. 
  • Detta har lett till flera problem. Bland annat har utanförskapet hos den här folkgruppen ökat. Genom den handlingsplan som har tagits fram vill man sakta men säkert inkludera romerna inom alla samhällsrum.
  • En tredje viktig jämställdhetsfråga är givetvis kvinnornas roll på arbetsmarknaden. Uppsala jobbar ständigt med att upprätthålla en god balans mellan kvinnor och män inom den offentliga sektorn.
  • Man har jobbat fram flera egna åtgärder i anslutning till de bestämmelser som redan finns från riksdagshåll.

Jämlikhetsarbetet påverkar flera samhällssektorer. Det handlar om etnicitet, jämställdhet mellan könen och HBTQ-frågor. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på dessa frågor.

En stad som växer

Enligt Aftonbladets artikel så fortsätter Uppsala att växa. Uppsala är den fjärde största staden i Sverige. Här finns ett av Nordens mest välrenommerade universitet. Närheten till Stockholm och Arlanda skapar goda förutsättningar för internationella relationer.

Dessa faktorer skapar större incitament till att Uppsala ska vara en jämställd stad. Man skulle kunna säga att det är ett krav. Samtidigt är jämlikhet ett komplext begrepp som innefattar många olika faktorer.

I den här artikeln har vi pratat om några av dessa faktorer. Vi har bland annat nämnt att det antirasistiska arbetet alltid måste främjas. Vi måste dessutom inkludera alla HBTQ-personer i samtliga samhällsrum. Slutligen har vi den evigt närvarande jämställdhetsfrågan mellan män och kvinnor.

Ur ett större perspektiv måste vi kolla på konsekvenserna av att inte arbeta med dessa frågor. Många svenska städer har nämligen haft en orättvis utveckling under de senaste åren. I de välbärgade områdena bor det främst vita personer från medelklassen.

De etniska minoriteterna går främst att hitta i förortsområden med en stor andel hyreslägenheter. I vissa städer finns det bostäder från det så kallade mångmiljonsprogrammet. Majoriteten av personerna som bor i dessa bostäder härstammar från andra länder. 

Ur ett annat perspektiv kan vi kolla på vilka som har de bästa jobben. Det kan visserligen vara svårt att definiera vad som är de bästa jobben. Jag tror dock att många skulle anse att högavlönade akademiska yrken faller under den här kategorin.

Högst upp i den här hierarkin finner vi konsulter inom det privata näringslivet. Majoriteten av dessa personer är män och vita. Det finns alltså en ojämlikhet både sett till kön och etnicitet. Den här balansen kanske kommer att förändras utan att vi sätter in några åtgärder.

Det är däremot mer sannolikt att förändringen inte kommer gå tillräckligt fort om vi inte sätter in konkreta förändringsåtgärder. 

Reaktioner från civilsamhället

SVT rapporterar om demonstrationer i Uppsala. Den här gången var det Black Lives Matter som demonstrerade mot rasism och polisvåld. Den här frågan är kanske mest aktuell för den rådande situationen i USA.

Många aktivister vill dock dra paralleller till Sverige och vår situation. Rasismen är kanske inte lika utbredd här, åtminstone vad gäller historia. Vi kan nog vara överens om att Sverige saknar den koloniala historian som finns i USA.

Samtidigt har vi problem med jämlikhet, något som vi har lyft flera gånger i den här artikeln. Oavsett vår historia bör det ligga i allas intresse att skapa ett samhälle där alla människor har samma möjligheter till framgång.

Annars riskerar vi att hamna i en situation där endast vita människor strävar efter att lyckas. I USA pratar man ofta om den rasism som diskriminerar minoriteter på arbetsmarknaden. Många minoriteter väljer därför den kriminella banan tidigt i livet. 

Denna utveckling är olycklig ur flera perspektiv. Vi riskerar bland annat att få ett samhälle med en förhöjd nivå av kriminalitet. Vissa etniska minoriteter riskerar att leva i ständigt utanförskap. Detta skapar en miserabel livssituation som ofta lever vidare i flera generationer.

Regeringen har ett ansvar för att motverka den här utvecklingen. I den här artikeln har vi också lyft kommunernas ansvar och främst vad Uppsala kommun gör för att öka jämlikheten. De har tagit fram flera åtgärder utöver den handlingsplan som har tagits fram av Regeringen.

Lokalbefolkningen har ett ansvar för att främja detta arbete. Det är viktigt att lokalbefolkningen inkluderas i arbetet. Detta kommer skapa bättre förutsättningar för att applicera förändringsarbetet i praktiken.

I grund och botten handlar det också om att alla förändringar kommer från folket. Politikernas beslut kan endast ge oss förutsättningarna för att förändra vårt samhälle.

Sammanfattning

Förhoppningsvis kommer Uppsala Kommun fortsätta att vara i framkant vad gäller förändringsarbetet. Vi får också hoppas att flera kommuner hakar på i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Sist men inte minst har samtliga människor i civilsamhället ett ansvar för att främja jämlikheten. 

Sigge