Kampen mot brott med hjälp av juridik

Det finns goda krafter i samhället som ständigt bekämpar brottslighet. Polisen sköter för det mesta den operativa verksamheten. De griper personer som har brutit mot lagen samt utreder brott. Det är sedan upp till åklagarna att väcka åtal mot den misstänkte.

Juridiken sätter spelreglerna för hur man kan åtala en misstänkt. Advokaten ska kunna tolka lagarna och bedöma hur stor sannolikheten är för att någon blir dömd i en rättegång. För att detta ska vara möjligt krävs det experter inom juridik. Det finns flera juridiska byråer i Sverige som anlitas flitigt av staten. Stora möjligheter tillsammans med RiVe.

Ibland verkar det som att många medborgare har tappat förtroendet för rättsväsendet. Man litar inte på att polis och åklagare gör deras jobb. Ett argument är att vi i Sverige inte har tillräckligt höga straff för personer som har begått brott.

Detta är givetvis en het fråga som är under ständig debatt. Man måste dock skilja på straff och arbetet med att förhindra brottslighet och få brottslingar dömda i en rättegång. Utan juridiken skulle vi få ett samhälle där oskyldiga människor straffas av medborgarna.

Detta skulle i längden innebära ett våldsamt samhälle där förtroendet för myndigheterna skulle försvinna. Vi måste därför värna om rättssamhället och personerna som arbetar inom denna sektor. 

Nya lagar och brottsbekämpning

Historiskt sett har vi förknippat brottsbekämpning med rånare, mördare och andra våldsutövare. Samhället befinner sig dock i ständig förändring. Juridiken har därför fått anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Detta innebär bland annat helt nya juridiska områden. Detta är ett bra exempel på hur rättssamhället hela tiden flyttar fram positionerna för att skydda medborgarna. Som vi redan har nämnt är förtroendet för myndigheterna mycket viktigt när det handlar om brottsbekämpning.

Men vilka är dessa nya rättsområden?

  • Gängkriminaliteten skapar stora problem för samhället. Dess konsekvenser går att se på flera olika plan. På senare år har gäng i utsatta områden börjat attackera blåljuspersonal. För att beivra denna typ av brott har man infört en lag som skyddar blåljuspersonal.
  • Personer som attackerar en polisbil eller ambulans kommer nu kunna straffas för detta. Tilläggas bör att detta också gäller för brandbilar. 
  • Många människor verkar vilja se högre straff för grova våldsbrott. Regeringen verkar ha tagit fasta på detta önskemål. Inför 2021 har man nämligen skärpt straffet för mord. Det kommer nu bli enklare att döma en mördare till fängelse på livstid.
  • Ekonomisk brottslighet är ett annat juridiskt område som behöver utvecklas. Regeringen har därför modifierat de befintliga lagarna, vilket gör det enklare att straffa företag som ägnar sig åt oegentligheter.

Detta är bara några exempel på nya lagar. Juridiken kommer alltid att främja ett beteende hos medborgarna som gör att samhället är säkert och tryggt.

Brottslighet över nätet är ett relativt nytt fenomen. Under en lång tid saknade poliserna kompetensen och resurserna för att beivra denna typ av brottslighet. Även inom detta område har man fått bättre möjligheter att lagföra brottslingar.

Behöver du hjälp med att förstå den svenska lagboken? Rive Juridiska Byrå kan sina saker.

En fungerande demokrati

SVT skriver om åklagaren som tror på juridik istället för krig. Han framför viktiga reflektioner som kanske inte känns så relevanta för Sverige. Vi har nämligen vant oss med att bo i en fungerande demokrati där alla får komma till tals. Vi anser också att människor är oskyldiga tills någon bevisar motsatsen.

I många länder är detta inte en självklarhet. Många människor lever nämligen under diktaturer. I dessa länder kan vem som helst var skyldig till ett brott om det helgar de högre målen. Avsaknaden av rättssäkerhet gör att man inte vill anmäla brott eller vara vittne.

Man skulle därför kunna påstå att den juridiska delen av vårt samhälle upprätthåller vår demokrati. Det verkar som att de flesta svenskarna värnar om demokratin även om vi tar den för givet. Samtidigt bör det poängteras att många röster i samhället uppmanar folk att gå och rösta när det är val.

När vi väl har en folkomröstning verkar det alltså som att vi uppskattar vårt statsskick. Våra grundlagar ger oss nämligen rätten till att välja vilket parti som ska styra landet. Vi har också rätten att uttrycka vår åsikt. 

Dessa faktorer sammantaget skapar visserligen ett stort ansvar för juridiken. Lagboken måste skydda oss och de ”vanliga” lagarna ska inte kunna stiftas så att de står i kontrast mot grundlagarna. Detta skulle kunna riva upp hål i våra mest grundläggande rättigheter.  

IT-säkerhet

Allabolag bäst om du vill ha inblick i e-handeln. Många gånger ser vi endast möjligheterna med att använda internet. Vi kan exempelvis kolla upp andra företag genom Allabolag, kolla efter heta söktermer på Google, eller lära oss nya saker.

Men var går gränsen för hur mycket information som ska finnas tillgängligt? Det finns exempelvis söktjänster där man kan se ifall någon har blivit straffad för ett brott. Detta skapar förmodligen fler hinder än möjligheter. 

Personer som har blivit straffade kommer förmodligen få det svårare att skaffa jobb. Det har länge debatterats ifall dessa uppgifter ska få finnas offentligt på internet. Juridiken blir återigen väldigt viktig när vi diskuterar denna fråga.

Det är nämligen genom nya lagförslag som vi kan förhindra att en viss typ av information ska finnas offentligt på internet. Av den anledningen kommer det alltid finnas ett behov för nya lagförslag.

Det är inte bara jurister som bör hålla sig uppdaterade gällande de nya lagarna. Även andra yrkesgrupper har ett ansvar för att hänga med i debatten. Vi vill nämligen gärna kunna förhindra lagförslag som kränker vår integritet.

Profilbild

Sigge