Tänk efter innan du hyr ut huset

Bostadsmarknaden kan vara svår att ta sig in på. Många människor blir kvar hemma hos föräldrarna eller får förlita sig på hjälp från myndigheterna. Det finns med andra ord en stor efterfrågan av bostäder. Om du själv vill hyra ut ett hus kan du ofta välja och vraka mellan intressenterna. 

Det finns däremot alltid en risk för att du skriver kontrakt med en dålig hyresgäst. Vad menar vi med en dålig hyresgäst? Ett vanligt problem är att betalningen inte kommer in i tid. Du bör därför alltid ta ut en rejäl deposition för att förhindra att detta problem eskalerar.

Depositionen bör också kunna ersätta eventuella skador på huset, vilket leder oss till nästa punkt. En risk med att hyra ut huset är nämligen att hyresgästerna inte respekterar dina villkor. De kanske medvetet väljer att göra saker som inte är tillåtna. Det kan också vara så att de inte alls respekterar din fastighet, vilket leder till skador på inredningen.

Du måste också reda ut vem som bär ansvaret för försäkringen. Det är alltid bra att ha en fritidshusförsäkring eller hemförsäkring. Detta skyddar dig mot eventuella skador som bland annat kan innefatta brand. Du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller. Någon måste nämligen stå på försäkringen när du inte längre bor i huset.

Slutligen bör du kontrollera vilken typ av hyreskontrakt som är lämplig för er uppgörelse. Det finns olika varianter, men det viktigaste är att du väljer ett som är juridiskt bindande. Det är dessutom viktigt att förvara kontraktet på en säker plats.

Kontraktet är en mycket viktig bevishandling om problem uppstår. Du bör definitivt se till att det är lättillgängligt samt att båda parter har en giltig kopia. 

Gör efterforskningar innan du skriver kontrakt

Låt oss säga att du har samlat ihop en rad olika intressenter som uppfyller dina krav. Träffa alla dessa personer och låt dem se ditt hus. De som är fortsatt intresserade kan du sedan överväga att hyra ut till. Du bör dock inte låta magkänslan bestämma vem som är mest lämplig. 

Du bör ta kreditupplysningar innan du skriver kontrakt. En hyresgäst med betalningsanmärkningar behöver inte utgöra ett problem. Det är dock dumt att ta risken att hyra ut till någon som har en dålig historik.

Du bör också försöka få tag på tidigare referenser. I bästa fall handlar det om tidigare hyresvärdar. Annars kan du kontakta arbetsgivare eller dylikt. Skötsamma personer bör i alla fall ha någon person med auktoritet som kan gå i god för deras trovärdighet.

Allt detta ger en rätt hård bild över hur man väljer hyresgäst. Det går inte att undkomma vissa åtgärder, som kan göra dig säker på att du har en bra hyresgäst. Samtidigt bör du vara medveten om att den andra personen kommer att betrakta ditt hus som sitt hem.

Du bör därför göra personen trygg med att kontraktet kommer vara gynnsamt för båda parter. Få personer vill hyra en bostad som de nästintill är rädda för att vistas i på grund av att något kan gå sönder. Försök därför ha en dialog med din hyresgäst. Personen ska kunna känna sig bekväm och trygg i din bostad.

Om du endast ser bostaden som en inkomstkälla kanske du inte ska hyra ut överhuvudtaget. Det är ofrånkomligt att en annan person kommer att betrakta bostaden som sitt hem. Om du inte är villig att låta personen göra bostaden till sitt hem riskerar hela uthyrningsprojektet att bli fel från första början. 

Sammanfattning

Det finns flera stora medier som hela tiden påminner om vikten av att ha en bra försäkring. SVT berättar om vikten av en bra fritidshusförsäkring. Ett annat exempel är när de jämför vad man får hos olika försäkringsförmedlare.

Det finns också gott om skräckhistorier om människor som har hyrt ut deras bostäder till någon som har missbrukat förtroendet. Alla dessa skräckhistorier skapar ibland en felaktig bild över vad det innebär att hyra ut bostaden. Det finns gott om pålitliga hyresgäster där ute, bara man är villig att leta.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att du bör följa ett antal olika steg:

  • Välj noggrant ut pålitliga intressenter
  • Gör bakgrundskontroll på den person du har fått bäst förtroende för
  • Välj ett hyreskontrakt som både skyddar din bostad och eventuella möbler.
  • Kolla upp din fritidshusförsäkring innan du hyr ut huset. Läs mer i Aftonbladets artikel

Dessa steg skapar en bra och trygg uthyrningsprocess. Om du inte vill utföra detta på egen hand kan du leta efter en bostadsförmedlare. Du bör dock välja en pålitlig bostadsförmedlare som har en historik av att hitta bra hyresgäster.

Slutligen bör du försöka göra hyresgästen så bekväm som möjligt i ditt hem. Du måste lita på att personen vill dig och din bostad väl. Detta är endast möjligt när man släpper på den egna kontrollen och låter den andra personen känna sig trygg i sitt nya hem. 

Sigge