När proffsen är föräldralediga

För de flesta är det en självklarhet att de kan vara föräldralediga. Men det var inte så länge sedan som männen var uteslutna från gemenskapen. De fick inga lediga dagar utan fick ta semester om de ville tillbringa tid med barnen. Först 1974 bestämdes det att båda föräldrarna hade rätt till ekonomisk ersättning när de stannade hemma med barnen. En lag som har utvecklats och förändrats under årens lopp. 

Det här är bara ett exempel på hur lagen är i ständig rörelse. Den förfinas eller görs om, allt eftersom nya rön eller situationer uppstår. Som individ är det naturligtvis inte alla lagar som påverkar dig. Men det kan vara bra att känna till vad som gäller på jobbet, för familjen eller andra delar av ens personliga liv. Det kan nämligen vara någon som försöker dra nytta av dig, eller så måste du ansöka om vissa förmåner för att få dem. Skaffa dig därför information om allt det som påverkar din egen situation. 

När det inte fungerar

Alla måste jobba och en del har sådan tur att de hittar en anställning där de trivs. Där de kan växa och gå framåt, kanske göra karriär. Andra kanske inte har samma förutsättningar, utan möter motstånd på jobbet. Oavsett vilket jobb du har kan alla bli sjuka eller råka ut för olyckor. Då är det viktigt att veta vad lagen säger. Vilka rättigheter du har och hur du ska gå vidare. Det lönar sig att känna till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

För det är inte alltid som arbetsgivaren är så öppen och samarbetsvillig. Det handlar om pengar, och alla håller hårt om plånboken. Eller så kan det helt enkelt vara en fråga om okunnighet. En dålig ursäkt men ändå något som förekommer. Men ibland så gör arbetsgivaren sådant som är helt emot lagen. Framför allt så brukar det ske i samband med ett kontrakt eller anställning som sägs upp. Lär dig vad lagen säger om uppsägningar: https://rive.se/kb-artikel/uppsagd-under-foraldraledighet/

Du har rätt till tid med dina barn. Det är både föräldraledigheter och VAB, allt efter vad som behövs. En arbetsgivare kan inte bara göra som de vill. Inte en anställd heller, naturligtvis. Alla måste följa lagen, som är gjord för att gynna alla parter. Du har vissa rättigheter men även skyldigheter. Vad du än tänker om dessa lagar så måste du följa dem. 

Alla måste axla sitt ansvar

Det är klart att en sjukdom eller skada inte är något trevligt. Men det blir ännu värre om du förlorar jobbet eller inte klarar av att sköta om det. Speciellt inte när det skulle gå att justera dina arbetsuppgifter, tider eller på annat sätt skapa nya förutsättningar. Det kräver en del av alla parter, men i det långa loppet så vill de flesta bara fortsätta jobba. Rehabiliteringsansvar kan lägga press på företaget. 

Ingen ska behöva komma i kläm. Varken företagarna eller de anställda. Men när du väljer att driva en verksamhet så tar du på dig ett visst ansvar. Det innebär att du kan tjäna bra med pengar, men även att du måste ta hand om dina anställda. Något liknande gäller för medarbetarna. De har valt en viss position och måste förhålla sig enligt de regler som gäller. Sverige har en lång och brokig historia med förhandlingar och avtal. Fackföreningarna har jobbat hårt för att driva igenom de villkor som gäller på de flesta arbetsplatser idag. 

Tid för familjen

När en kvinna får barn så har hon rätt att vara hemma, med lön. Eller föräldrapenning som det kallas. Den här rätten gäller från första dagen du börjar ett jobb, så det är inte beroende av hur länge du arbetat på ett företag. Även pappan har vissa rättigheter, och många gånger så samarbetar föräldrarna för att det ska fungera. Även stjärnor får föräldraledighet, läs mer i Expressen

Att vara hemma med ditt barn är en rättighet som dock påverkar din arbetsgivare. De måste hitta en vikarie eller på annat sätt täcka över din frånvaro. Ibland sker det på kort varsel, som när ett barn är sjukt. Det är klart att samma sak gäller om det är du själv som blir sjuk, allting kan hända och du vet inte i förväg när det drabbar dig. Faktum är ändå att det har ett inflytande på din arbetsplats. 

Många arbetsgivare samarbetar med sina anställda när det kommer till föräldraledighet. Speciellt när den är planerad, som i samband med en födsel. Det är helt naturligt att få barn och du uppmuntras att tillbringa tid med dem. Ibland kan det dock uppstå gnissel mellan de olika parterna och då är det bra att känna till vad lagen säger om saken. 

Jurister som hjälper föräldrar

Om du har problem med din föräldraledighet kan du kontakta en jurist som är specialist på arbetsrätt. De kan allt som har att göra med din anställning och kan förklara vilka lagar som kan tillämpas. Tveka inte om du tror att något är fel. Genom att vänta allt för länge eller acceptera en lösning som du inte är helt övertygad om kan du förlora det som är din rätt. 

Laglig vägledning innebär att du får det du har rätt till. Det händer nämligen att kvinnor förlorar jobbet bara för att de är mammalediga. Egentligen borde det inte ske, men arbetsgivare försöker ibland töja på reglerna. Då är det viktigt att inte bara acceptera och gå vidare. I alla fall inte om du tror att det är fel. Vilket det ofta är, lagen är till för att skydda mammor som vill stanna hemma med sina nyfödda barn. 

Lära känna lagen

Så du behöver inte själv kunna allt om vad lagen säger. Det finns experter som tar hand om allt samman. Ju tidigare de kopplas in desto bättre. I vissa fall har arbetsgivaren erbjudit en form av kompensation till den anställde. Men i verkligheten hade de ännu större rättigheter, som de själva inte kände till. Fatta därför inga beslut utan att kontakta din jurist. Det säger sig självt att en som är kunnig i lagen är bättre lämpad att föra din talan. 

Sigge